این وب سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند. لازم بذکر است مطالب کانالهای تلگرام توسط کراولر و خودکار استخراج میشود و سایت مسئولیتی درقبال محتوای کانالها ندارد. درصورتیکه محتوا مغایر با قوانین کشور است مراتب را به [email protected] اطلاع دهید.
فیلم آنلاین تماشا کنید مجموعه ای از فیلم های سینمایی بصورت آنلاین در Yidio.ir قابل تماشا میباشد.
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۸
Server: boom.telmtproto.cf
Port: 443
Secret: ddc254a2b7f3080ac6ff9465eef8e646e4
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۸
Server: NordVpn.telmtproto.me
Port: 443
Secret: ddc254a2b7f3080ac6ff9465eef8e646e4
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۸
Server: music.telmtproto.me
Port: 443
Secret: ddc254a2b7f3080ac6ff9465eef8e646e4
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۰
Server: 159.69.54.81
Port: 443
Secret: dd660619a4bccce47f2ed87a959fa74364
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۰
Server: master-proxys.mypi.co
Port: 995
Secret: dddd86fe2e6ffcb2e492207e55baf4fb22
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۰
Server: Best-proxy.dynu.net
Port: 1066
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۲
Server: Apple-Proxy.ddns.net
Port: 1082
Secret: ddf207f3a3ffd77b5b2ab874709d461e62
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۲
Server: Speedproxy2.ddnsgeek.com
Port: 1022
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۲
Server: porofile.001www.com
Port: 80
Secret: d41d8cd98f00b204d9800998ecf8427d
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۴
Server: turbo.telmtproto.me
Port: 443
Secret: ddc254a2b7f3080ac6ff9465eef8e646e4
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۴
Server: 185.51.202.109
Port: 4848
Secret: d3b57ca5f6bedee7d41309ac87cbfa48
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۴
Server: 51.75.210.198
Port: 1121
Secret: dda136fa749fca3c1cb6cb3e536462f4bc
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۹
Server: NOOR.mtproxy.club
Port: 1065
Secret: ddece2827e4f49420059b6cb797849fb84
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۹
Server: Speedproxy7.dynu.net
Port: 1077
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۹
Server: 696969m.accesscam.org
Port: 6969
Secret: 69696969696969696969696969696969
@ProxyMTProto
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۶
Server: server.telmtproto.cf
Port: 443
Secret: ddc254a2b7f3080ac6ff9465eef8e646e4
@ProxyMTProto
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۴
Server: 2.mtdd.tk
Port: 443
Secret: dd96126bb173dd4d2e853821507d311ab1
@ProxyMTProto
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۴
Server: fastmtp.n4t.co
Port: 443
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۴
Server: proxynews5.casacam.net
Port: 9989
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۳
چــیــطــوری؟؟ فیلترچی؟؟؟؟؟!!
@ProxyMTProto